منابع جانوری درساخت عطر

آیافقط از گیاهان درساخت عطر استفاده میشود؟ آیا منابع جانوری در ساخت عطر زنانه و مردانه ایرانی به کارمیروند؟ آیا هنوزهم درساخت عطرمنابع جانوری جایگاهی دارد یا خیر؟
شاید اولین تصور هر فرد در ساخت یک عطر این باشد که عطرها فقط از گیاهان به دست می آیند، اما این باور غلط است. در واقع منابع جانوری نیز در ساخت عطر ملایم به کار می روند که در زیر به چند عدد از مهمترین آنها اشاره می کنیم.
عطر مردانه گرم سیویت آفریقایی که ازکیسه ی معطر این حیوان بدست می آید یک ماده ی بسیارخوشبو است که درساخت عطرها استفاده میشود.

اسم عطر خوشبو مشک آهو که شاید به گوش بسیاری ازشما خورده است نیز یک منبع دیگر می باشد. سنگ آفریقایی که ازبازمانده ی فضولات خرگوشهای کوهی است منبع دیگر می باشد.

حتی ازشانه های عسل که از کندوان زنبوران عسل استخراج می شود هم استفاده می کنند. و در آخر باید به کاستوریم که ازبدن سگ آبی می باشد اشاره کنیم. در انتها جالب است، بدانید که منابع جانوری همچنان درساخت عطر استفاده می شوند و جایگاه خود را از دست نداده اند.

بیشتر بدانید: عطر تند