قیمت تولید عطر فارماسی

قیمت تولید عطر فارماسی و جعبه کادو رشت که در بازار موجود می باشند چگونه می باشند؟ عطر های فارماسی چگونه معمولا قیمت گذاری می شوند؟
یکی از متنوع ترین محصولات آرایشی و  قوطی فلزی اسپری که در بازار های ایرانی وجود دارند مارک تولیدی فارماسی می باشند که انواع عطر ها را در بازار ها ارایه می دهند. این عطر ها در قیمت های مختلفی در کارخانه هایش تولید می شوند که این قیمت ها بسته به کیفیت و نوع عطر ها تعیین می شوند.