استفاده از کربنات کلسیم خوراکی در پخت غذا به عنوان چاشنی

نقش کربنات کلسیم در ساخت و ساز و ساخت سیمان، آیا می دانستید که هر روز با کربنات کلسیم خوراکی راه می روید؟ کربنات کلسیم یک ماده اصلی ساختمانی در صنعت ساختمان است که تا حد زیادی در تولید سیمان استفاده می شود. این ماده معمولاً در حالت سنگ آهکی برای این اهداف مورد استفاده قرار می گیرد.

علاوه بر سازه های سیمانی، کربنات کلسیم به شدت در پی ریزی ساخت و ساز جاده ها متکی است. این ماده اغلب برای کمک به سفت شدن خاک استفاده می شود و امکان برپایی پل ها، خانه ها و بناهای بلند را فراهم می کند.

خوشه های بزرگ کربنات کلسیم معمولاً برای برآوردن نیاز به سنگدانه های قابل توجه استفاده می شود. آهک در واکنش با خاک به سیمان شدن خاک رس (تقریباً به معنای واقعی کلمه) و ایجاد ترکیبات سفت تر کمک می کند.

علاوه بر این، اثر سفت کننده کربنات کلسیم به وسایل نقلیه ساختمانی بزرگ اجازه می دهد تا راحت تر از کارگاه های ساختمانی عبور کنند.

کربنات

با گسترش کربنات کلسیم در تولید سیمان، شکل اصلی مورد استفاده در تهیه سیمان سنگ آهک است. سیمان در اصل از سیلیکات کلسیم و سولفات کلسیم تشکیل شده است.

از کربنات کلسیم برای مبارزه با باران اسیدی در سیستم های آبی استفاده کنید
مطالعات نشان می دهد که کربنات کلسیم به کاهش اثرات مخرب باران اسیدی در کل اکوسیستم های آب رودخانه کمک می کند. ایالات متحده در حال حاضر آبراه های اسیدی را با پاشیدن کربنات کلسیم پودر شده برای خنثی کردن اسیدهای مضر درمان می کند.

اسکاندیناوی و اسکاتلند نیز از کربنات کلسیم به این روش استفاده می کنند. رسوبات سنگ آهک در درمان مناطق کاشته نشده اطراف دریاچه ها و بدنه های آبی آسیب دیده استفاده می شود. سنگ آهک را به عنوان یک مانع در نظر بگیرید که اسیدیته ای را که ممکن است در بسترهای خاک اطراف شسته شده باشد خنثی می کند.